Formand

Formand Thomas Knudsen

Thomas Knudsen
Kærvej 13
8544 Mørke
+ 45 24 28 40 19
hvilsagerforsamlingshus@gmail.com

Næstformand

Næstformand Lone Sørensen

Lone Sørensen
Skelbækvej 4
8544 Mørke
8699 7225 – 2498 7666

Kasserer

Kasserer Lis Bjerring

Lis Bjerring
Nordkaperen 52
8960 Randers
Tlf. 2160 2399

Sekretær

Sekretær Solveig Christensen

Solveig Christensen
Auningvej 18, Hvilsager
8544 Mørke
Tlf. 8627 3625
Mob. 2879 3625

Øvrig bestyrelse

Øvrig bestyrelse Kim Andersen

Kim Andersen
Kastrupvej 1A
8544 Mørke
20947170

Øvrig bestyrelse

Øvrig bestyrelse Mia Holmqvist

Mia Holmqvist
Kirkebakken 12
8544 mørke
Tlf. 2983 3377

Øvrig bestyrelse

Øvrig bestyrelse Mikkel Priskorn

Mikkel Priskorn
Pollen 1
8544 Mørke
6112 1344

Suppleant

Suppleant Erik Sørensen

Erik Sørensen
Skelbækvej 4
Tlf. 8699 7225
2498 8308