Bestyrelsen i Hvilsager beboerforening består af følgende:

Jakob Wolfsgruber Sulby

Formand

Lone Sørensen

Næstformand

Mikkel Priskorn

Kasserer

Solveig Elgaard

Sekretær

Kim Andersen

Bestyrelsesmedlem

Emil Clausen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Olsen

Bestyrelsesmedlem

Ingen

Suppleant

Desuden bistår følgende med revision:

Lis Bjerring

Revisor

Anders Lange

Revisorsuppleant