Vedtægter

for Hvilsager beboerforening

Lovtidende
Beboerforeningen der ejer forsamlingshuset i Hvilsager, har til formål at bevare og vedligeholde det og lade det benytte til udlejning, afholdelse af fester, foredrag og forskellige sammenkomster m.m. Endvidere er det foreningens formål, at arrangere møder og sammenkomster for sognets beboere for derved at skabe rammen for kulturelle og folkeoplysende aktiviteter i lokalområdet.

Alle vedtægter

Alle vedtægter – nye som gamle – kan læses her