Hvilsager Sogns Beboerforening og OK har en gensidig aftale om støtte.
OK støtter med kontanter .
Beboerforeningen støtter med hjælp ved udvalgte arrangementer efter nærmere aftale med OK.
Aftalen er af ældre dato, og den blev i sin tid oprettet da der stadig var en brugsforening i Termestrup, og denne aftale har i årenes løb givet en del penge til hjælp i forsamlingshusets daglige drift.
I 2018 har vi modtaget ca. 4.358,88. Vi siger mange tak til Ok, og til de medlemmer som støtter ved at købe bensin/diesel med et tankkort tilknyttet vores forening.
Har du endnu ikke et, så kontakt formanden.
Husk endvidere, at hvis du har et OK kort og samtidigt skifter til OK -el – påført vores sponsornummer, så giver det yderligere tilskud til vores beboerforening.

OG- HUSK, at du samler bonuspoint, når du benytter dit medlemskort til coop i forbindelse med tankning af benzin/diesel.

SYDDJURS KOMMUNE har i 2019 bevilliget 10.000 kr. som vi har modtaget.
Beløbets størrelse fastsættes hvert år af kommunen, og forsamlingshusene søger så hver især om dette beløb.
Beløbet er til fri disposition, d.v.s. bestyrelsen kan vælge at bruge det til en fest eller på anden fornuftig vis.

HVILSAGER LIME SPAREKASSE FOND har i 2018 været så venlige at støtte med 15.000 kr. Dette beløb skal bruges som tilskud projekt terrasse.

Vi siger tusind tak til alle.