SYDDJURS KOMMUNE har i 2021 bevilliget 10.000 kr. som vi har modtaget.
Beløbets størrelse fastsættes hvert år af kommunen, og forsamlingshusene søger så hver især om dette beløb.
Beløbet er til fri disposition, d.v.s. bestyrelsen kan vælge at bruge det til en fest eller på anden fornuftig vis.

HVILSAGER LIME SPAREKASSE FOND har i 2021 været så venlige at støtte med 15.000 kr. Dette beløb skal bruges som tilskud projekt terrasse.

Vi siger tusind tak til alle.