Syddjurs Kommune har i 2023 sponsoreret beboerforeningen med 10.000 kr. Beløbet kan frit bruges til alle formål hos os. Mange […]
Hvilsager Lime Sparekassefond har i 2023 sponsoret Hvilsager beboerforening med 15.000 kr. til brug på huset. Mange tak 🙂
Hvilsager Lime Sparekassefond har i 2021 sponsoret Hvilsager beboerforening med 15.000 kr til brug på en ny terrasse. Mange tak […]
Syddjurs Kommune har i 2021 sponsoreret beboerforeningen med 10.000 kr. Beløbet kan frit bruges til alle formål hos os. Mange […]
Lars Nymark
Ved Lars Nymarki anledning af 125 års jubilæet 19. november 2016. Den 19.november 1891, en torsdag i øsende regnvejr, blev […]
Festtale
af Tidligere formand Britta Andersen Tillykke til os alle sammen, –tænk, at vi i år kan fejre, at der for […]
Lovtidende
Beboerforeningen der ejer forsamlingshuset i Hvilsager, har til formål at bevare og vedligeholde det og lade det benytte til udlejning, afholdelse af fester, foredrag og forskellige sammenkomster m.m. Endvidere er det foreningens formål, at arrangere møder og sammenkomster for sognets beboere for derved at skabe rammen for kulturelle og folkeoplysende aktiviteter i lokalområdet.